Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zarządzenie nr 100/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie: wyniku rozstrzygnięcia konkursu przeprowadzonego w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminę Radgoszcz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy pod nazwą „Aktywność to przyszłość 2”. Pełna treść zarządzenia: pobierz.

Czytaj więcej

Zarządzenie nr 37/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Radgoszcz w sprawie dofinansowania realizacji zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminę Radgoszcz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy pod nazwą „Aktywność to przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1.1.

Czytaj więcej