DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 RESORTOWY PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2021

Gmina Radgoszcz uzyskała po raz kolejny dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 (Moduł 2). Dnia 28.05.2021 r. została podpisana umowa na przyznanie dotacji w tej sprawie.

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania 57 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych przy udziale środków finansowych wcześniejszych edycji Programu  MALUCH w Żłobku Publicznym w Radgoszczy. Przyznane środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa wynoszą 54 720,00 zł.