DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RESORTOWY PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI

NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

„MALUCH plus” 2017

Gmina Radgoszcz uzyskała po raz kolejny dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017. Dnia 21.04.2017 r. została podpisana umowa na przyznanie dotacji w tej sprawie.

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania 57 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych przy udziale środków finansowych wcześniejszych edycji Programu  MALUCH w Żłobku Publicznym w Radgoszczy. Całkowita wartość projektu wyniosła 318 034,58 zł. a przekazane środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa 95 760,00 zł.