Otwarcie ofert w przetargu pn. Dostawa 40 laptopów z przeznaczeniem do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Radgoszcz w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 odbędzie się w środę, 18 listopada o godz. 12.30.

Otwarcie ofert w przetargu pn. „Dostawa 60 laptopów z przeznaczeniem do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Radgoszcz” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – sprawa znak: BZ.271.25.2020 odbędzie się dnia 26.05.2020 r. (wtorek) o godz. 12:15.

Otwarcie ofert w przetargu pn.: „Przebudowa istniejących wnętrz w budynku OSP Luszowice w zakresie dostosowania zespołu kuchennego i sanitarnego do obowiązujących wymogów sanitarnych oraz rozbudowa o schody wejściowe wraz z infrastrukturą techniczną – sprawa znak: BZ.271.17.2020 – odbędzie się dnia 14.05.2020 r. (czwartek) o godz. 12:15.

Otwarcie ofert w przetargu pn.: „Remont drogi transportu rolnego ul. Kopernika w Radgoszczy” – sprawa znak: BZ.271.16.2020. – odbędzie się dnia 12.05.2020 r. (wtorek) o godz. 10:30.

[advanced_iframe src=”https://radgoszcz.sesja.pl/radgoszcz.php”]