RADA GMINY


PRZEWODNICZĄCY

MICHAŁ WOLAK


WICEPRZEWODNICZĄCY

ANDRZEJ BAJOR

MAREK BIEL


SKŁAD RADY


ROBERT GRZESIAK


KRZYSZTOF SIPIOR


MONIKA MAGIERA


MICHAŁ WOLAK


ANNA BODZIONY


DARIUSZ GIŻA


BERNADETA SOŁTYS


JACEK WOLAK


KRZYSZTOF GALUS


JERZY BĄCZEK


MAŁGORZATA PILIPISZYN


MAREK BIEL


WŁADYSŁAW RYŚ


TOMASZ BURZEC


ANDRZEJ BAJOR


TRANSMISJE SESJI RADY GMINY: https://radgoszcz.sesja.pl/

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Radgoszcz w składzie:

 1) Anna Bodziony,

2) Bernadeta Sołtys,

3) Marek Biel,

4) Krzysztof Sipior – Wiceprzewodniczący

5) Robert Grzesiak – Przewodniczący

Komisja Oświaty, Kultury, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych Rady Gminy Radgoszcz w składzie:

 1) Anna Bodziony – Przewodnicząca

2) Małgorzata Pilipiszyn – Wiceprzewodnicząca

3) Jacek Wolak,

4) Andrzej Bajor,

5) Krzysztof Galus.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Radgoszcz w składzie:

1) Dariusz Giża – Przewodniczący

2) Tomasz Burzec – Wiceprzewodniczący

3) Władysław Ryś,

4) Monika Magiera,

5) Krzysztof Galus.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Radgoszcz w składzie:

1) Dariusz Giża – Wiceprzewodniczący

2) Bernadeta Sołtys,

3) Małgorzata Pilipiszyn – Przewodniczący

4) Jerzy Bączek.

UCHWAŁA NR XXXI/206/21 RADY GMINY RADGOSZCZ z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet dla radnych za udział w pracach Rady Gminy Radgoszcz i jej organów: