W dniu 03.10.2023 r. Gmina Radgoszcz podpisała umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radgoszcz – etap I” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość dofinansowania:  6 500 000,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 6 964 875,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radgoszcz. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmować będzie: opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwolenia na budowę, wykonanie inwestycji w oparciu o sporządzone projekty i uzyskane pozwolenie na budowę, wykonanie rozruchu obiektów i instalacji zrealizowanych w ramach inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.