https://radgoszcz.pl/wp-content/uploads/2023/12/180x120_wiejski_dom_narozniki.jpg

W dniu 08.12.2023 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Roboty wykończeniowe w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Radgoszczy – Narożnikach i w ramach zagospodarowania terenu” ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Kwota dofinansowania: 400 000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 736 310,57 zł.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót wykończeniowych:

 w budynku Wiejskiego Domu Kultury w zakresie: montażu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku, wykonania sufitów napinanych w pomieszczeniu świetlicowym i na korytarzu,

 w ramach zagospodarowania terenu w zakresie: klomby kwiatowe, drzewa, krzewy, ławki, kosze, gazony, trawa, modernizacja nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym i placu zabaw, wymiana oświetlenia i montaż dodatkowego oświetlenia, nagłośnienia i siatek na boisku wielofunkcyjnym, montaż elektronicznej tablicy informacyjnej na boisku wielofunkcyjnym, montaż podświetlonego pylonu oraz 3 masztów flagowych, wykonanie drogi dojazdowej od strony południowej budynku, montaż kontenera chłodniczego.