W dniu 26.04.2023 r. Gmina Radgoszcz podpisała umowę na realizację inwestycji pn.  „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja OSP Radgoszcz z otaczającą infrastrukturą” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość dofinansowania:  3 450 876,23 zł.

Całkowita wartość zadania: 3 834 306,92 zł.

 

Opis zadania:

Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmować będzie:

  • wykonanie dokumentacji projektowej,
  • uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwolenia na budowę,
  • wykonanie przebudowy z termomodernizacją samego budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w oparciu o sporządzone projekty, oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektu i otaczającej infrastruktury do eksploatacji.

 

Rzeczowy zakres zadania obejmuje następujące roboty:

  • Termomodernizacja całego budynku w celu poprawy efektywności energetycznej (ocieplenie elewacji, cokołu i ostatniego stropu na strychu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie całkowicie nowej kotłowni opartej na pompach ciepła i z rozdziałem poszczególnych obiegów grzewczych i sterowanej online, montaż instalacji fotowoltaicznej  z magazynem energii),
  • Wymiana instalacji elektrycznych i wod-kan (wraz z przyłączem) na nowe z podziałem na oddzielne sekcje RG w poszczególnych częściach budynku,
  • Likwidacja bardzo obszernej istniejącej klatki schodowej z wieloma odcinkowymi biegami i zastąpienie tej przestrzeni pod wykonanie stropu monolitycznego i nowych pomieszczeń sanitarnych (szatnie, prysznice, umywalnie i toalety),
  • Wykonanie całkiem nowej zewnętrznej klatki schodowej,
  • Wykonanie ogrodzenia panelowego,
  • Utwardzenie placu przy budynku.