Urząd Gminy w Radgoszczy

Pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz

Sekretariat:

tel.: 14 641-41-39

tel.: 14 641-41-40

tel.: 14 641-41-41

fax.: 14 641-46-61

e-mail: urzad@radgoszcz.pl

NIP: 871-10-20-834

REGON: 000547483

Urząd Gminy w Radgoszczy uprzejmie informuje, że na rachunek bankowy nr 76 9462 0003 2002 2000 0062 0002 można dokonywać wpłat z tytułu:

• Podatków i opłat lokalnych
• Opłaty skarbowej
• Opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych