W dniu 10.08.2023 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 4331151 ul. Pańska w km od 0+000 do km 0+144
w miejscowości Małec, Gmina Radgoszcz”
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 127 163,19 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 226 515,90 zł.

Zakres inwestycji obejmuje remont nawierzchni drogi gminnej ul. Pańska w Małcu o długości 144 mb. Zadanie dotyczy konstruowania podbudowy, nawierzchni oraz odtworzenie poboczy drogi.

Celem projektu jest umożliwienie lepszego połączenia komunikacyjnego mieszkańców wsi Małec, umożliwienie dojazdu do pól i posesji prywatnych.

Projekt jest skierowany głównie do mieszkańców Małca oraz wszystkich osób korzystających z remontowanego odcinka drogi.