REFERAT DO SPRAW BUDOWNICTWA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PIOTR SKIBA

Kierownik referatu do spraw Budownictwa i Zamówień Publicznych

telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 223 | pokój 6

PAWEŁ KRAS

Starszy specjalista do spraw Budownictwa i Planowania Przestrzennego
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 222 | pokój 6


KRZYSZTOF PODOS

Inspektor do spraw Budownictwa i Planowania Przestrzennego
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 221 | pokój 7


ANNA BŁACH

Starszy referent do spraw Budownictwa i Planowania Przestrzennego
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 223 | pokój 6


REFERAT FINANSÓW

JERZY KOS

Skarbnik Gminy
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 202 | pokój 14


MARTA KMIEĆ

Zastępca Kierownika referatu Finansowego – Głównego Księgowego
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 205 | pokój 19


GABRIELA WARIAS

Referent do spraw Księgowości Budżetowej
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 219 | pokój 19


MARTA SZKOTAK

Inspektor do spraw Obsługi Kasy
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 219 | pokój 5


URSZULA BOREK

Inspektor do spraw Rozliczeń Podatku VAT
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 204 | pokój 17


REFERAT ORGANIZACYJNY

NATALIA SARAT

Inspektor do spraw Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych,  Rozwoju Przedsiębiorczości, Sekretarka Urzędu Gminy
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 100 | pokój 11


AGNIESZKA GOLEMO

Starszy specjalista do spraw Informacji Publicznej i Kadr
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 110 | pokój 11


GRAŻYNA LEŚNIEWSKA

Inspektor do spraw Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 210 | pokój 9


TERESA KRUK

Inspektor do spraw Wojskowych, Obrony Cywilnej i Ochrony p. pożarowej
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 208 | pokój 8


ANETA MIKUS

Inspektor do spraw Obsługi Rady Gminy
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 204 | pokój 17


REFERAT DO SPRAW PROMOCJI GMINY, ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I OCHRONY ZDROWIA

RENATA KLIMEK

Kierownik referatu do spraw Promocji Gminy, Rozwoju Przedsiębiorczości i Ochrony Zdrowia
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 206 | pokój 20


URZĄD STANU CYWILNEGO

BERNADETA DYKAS

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 211 | pokój 10


REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I MIENIA KOMUNALNEGO

AGATA PIKUL

Kierownik referatu do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego, Radca Prawny
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 203 | pokój 11


KAROLINA BUGAJ

Starszy specjalista do spraw Mienia Komunalnego
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 215 | pokój 3


HUBERT MIOTŁA

Starszy specjalista do spraw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 216 | pokój 9


OŚWIATA

MARIA DYKAS

Starszy specjalista do spraw Wspólnej Obsługi Księgowej
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 212 | pokój 13


MARCELINA RÓJ

Starszy specjalista do spraw Wspólnej Obsługi Księgowej
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 213 | pokój 13


REFERAT DO SPRAW DROGOWNICTWA, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

EWA CHWAŁEK-PAŁYS

Inspektor do spraw Drogownictwa
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 207 | pokój 20


MAGDALENA FORGIEL

Starszy specjalista do spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 214 | pokój 3


WERONIKA KACAŁA

Pomoc administracyjna do spraw rolnictwa i ochrony środowiska, Czyste Powietrze
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 231 | pokój 7


REFERAT DO SPRAW PODATKÓW I OPŁAT

MAŁGORZATA KUŻDŻAŁ

Kierownik referatu do spraw Podatków i Opłat
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 217 | pokój 4


DOROTA BABIARZ

Inspektor do spraw Wymiaru Podatków
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 218 | pokój 4


EWA SURGOT

Starszy specjalista do spraw Księgowości Podatkowej
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 217 | pokój 4


LIDIA FILIPSKA

Inspektor do spraw Ochrony Danych, Starszy specjalista do spraw Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 219 | pokój 5


REFERAT INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY

AGNIESZKA RYCHLIŃSKA

Kierownik referatu do spraw Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 230 | pokój 7


MONIKA SUCHY

Inspektor do spraw Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 220 | pokój 7