REFERAT DO SPRAW BUDOWNICTWA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PIOTR SKIBA

Kierownik referatu do spraw Budownictwa i Zamówień Publicznych

telefon: 14 641 41 39-41, wewnętrzny 131 | pokój 6


REFERAT FINANSÓW

HALINA BROŻEK

Skarbnik Gminy
telefon: 14 641 41 39-41, wewnętrzny 124 | pokój 14


MARTA KMIEĆ

Zastępca Kierownika referatu Finansowego – Głównego Księgowego
telefon: 14 641 41 39-41, wewnętrzny 129 | pokój 19


GABRIELA WARIAS

Referent do spraw Księgowości Budżetowej
telefon: 14 641 41 39-41, wewnętrzny 129 | pokój 19


ZOFIA FORGIEL

Inspektor do spraw Obsługi Kasy
telefon: 14 641 41 39-41, wewnętrzny 119 | pokój 5


URSZULA BOREK

Inspektor do spraw Rozliczeń Podatku VAT
telefon: 14 641 41 39-41, wewnętrzny 138 | pokój 16


REFERAT ORGANIZACYJNY

MAGDALENA FORGIEL

Młodszy referent do spraw Informacji Publicznej i Kadr
telefon: 14 641 41 39-41 | pokój 11


GRAŻYNA LEŚNIEWSKA

Inspektor do spraw Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
telefon: 14 641 41 39-41, wewnętrzny 116 | pokój 9


TERESA KRUK

Inspektor do spraw Wojskowych, Obrony Cywilnej i Ochrony p. pożarowej
telefon: 14 641 41 39-41, wewnętrzny 114 | pokój 8


ANETA MIKUS

Inspektor do spraw Obsługi Rady Gminy
telefon: 14 641 41 39-41, wewnętrzny 132 | pokój 17


REFERAT DO SPRAW PROMOCJI GMINY, ROZWOJU RZEDSIĘBIORCZOŚCI I OCHRONY ZDROWIA

RENATA KLIMEK

Kierownik referatu do spraw Promocji Gminy, Rozwoju Przedsiębiorczości i Ochrony Zdrowia
telefon: 14 641 41 39-41, wewnętrzny 130 | pokój 20


AGNIESZKA WARIAS

Starszy Specjalista do spraw Rozwoju Przedsiębiorczości
telefon: 14 641 41 39-41, wewnętrzny 135 | pokój 20


URZĄD STANU CYWILNEGO

BERNADETA DYKAS

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
telefon: 14 641 41 39-41, wewnętrzny 125 | pokój 10


REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I MIENIA KOMUNALNEGO

AGATA PIKUL

Kierownik referatu do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego, Radca Prawny
telefon: 14 641 41 39-41, wewnętrzny 111 | pokój 11


ANNA BŁACH

Referent do spraw Mienia Komunalnego
telefon: 14 641 41 39-41, wewnętrzny 137 | pokój 16


LIDIA FILIPSKA

Referent do spraw Mienia Komunalnego
telefon: 14 641 41 39-41


HUBERT MIOTŁA

Pomoc administracyjna ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
telefon: 14 641 41 39-41, wewnętrzny 137 | pokój 16


OŚWIATA

ANDRZEJ FIJAŁ

Starszy specjalista do spraw Wspólnej Obsługi Płacowej
telefon: 14 641 41 39-41, wewnętrzny 127 | pokój 13


MARIA DYKAS

Starszy specjalista do spraw Wspólnej Obsługi Księgowej
telefon: 14 641 41 39-41, wewnętrzny 126 | pokój 13


MARCELINA RÓJ

Referent do spraw Wspólnej Obsługi Księgowej
telefon: 14 641 41 39-41, wewnętrzny 126 | pokój 13


REFERAT DO SPRAW DROGOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

JERZY BĄCZEK

Kierownik referatu do spraw Drogownictwa i Ochrony Środowiska
telefon: 14 641 41 39-41, wewnętrzny 121 | pokój 3


EWA CHWAŁEK

Inspektor do spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska
telefon: 14 641 41 39-41, wewnętrzny 133 | pokój 3


REFERAT DO SPRAW PODATKÓW I OPŁAT

MAŁGORZATA KUŻDŻAŁ

Kierownik referatu do spraw Podatków i Opłat
telefon: 14 641 41 39-41, wewnętrzny 120 | pokój 4


DOROTA BABIARZ

Inspektor do spraw Wymiaru Podatków
telefon: 14 641 41 39-41, wewnętrzny 140 | pokój 4


MARTA SZKOTAK

Starszy Specjalista do spraw Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
telefon: 14 641 41 39-41, wewnętrzny 119 | pokój 5


REFERAT INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY

AGNIESZKA RYCHLIŃSKA

Kierownik referatu do spraw Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy
telefon: 14 641 41 39-41, wewnętrzny 134 | pokój 7


PAWEŁ KRAS

Specjalista do spraw Pozyskiwania Funduszy
telefon: 14 641 41 39-41, wewnętrzny 134 | pokój 7


SAMODZIELNE STANOWISKO

NATALIA SARAT

Sekretarka Urzędu Gminy
telefon: 14 641 41 39-41 | pokój 11