Sołtys sołectwa Radgoszcz I 

Marek Powroźnik

kontakt: 503 375 215


Sołtys sołectwa Radgoszcz II

Eugeniusz Stanek

kontakt: 14 641 44 18


Sołtys sołectwa Radgoszcz III

Ryszard Wąż

kontakt: 14 641 41 78


Sołtys sołectwa Luszowice

Józef Foszcz

kontakt: 14 641 31 87


Sołtys sołectwa Małec

Bogdan Machnik

kontakt: 14 641 47 39


Sołtys sołectwa Smyków

Stanisław Żurawski

kontakt: 14 641 34 77


Sołtys sołectwa Żdżary

Alicja Madej

kontakt: 14 641 44 73


UCHWAŁA NR XXXI/210/21 RADY GMINY RADGOSZCZ z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom sołectw na obszarze Gminy Radgoszcz: