W dniu 20.10.2023 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej K 180227 (ul. Kopernika) w km od 0+000 do km 0+210 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+110 w miejscowości Radgoszcz, Gmina Radgoszcz” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 422 192,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 565 800,00 zł.

Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika lewostronnego o długości 145 mb, chodnika prawostronnego o długości 123 mb, placu manewrowego w rejonie Przedszkola i Żłobka, kanalizacji deszczowej oraz przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę chodnika wraz z przejściem dla pieszych. Projekt jest skierowany głównie do mieszkańców Radgoszczy oraz dzieci i pracowników Przedszkola Publicznego i Żłobka Publicznego w Radgoszczy.