DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WIELOLETNI

„SENIOR+”

na lata 2015–2020

 

Gmina Radgoszcz zrealizowała w 2018 r. projekt pn. „Utworzenie Klubu Senior+ w Gminie Radgoszcz” dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+”. Całkowita wartość projektu wyniosła 197 278,16 zł. a dofinansowanie 144 659,52 zł.

Zadanie polegało na utworzeniu Klubu „Senior +”  na terenie gminy Radgoszcz. W wyniku realizacji zadania powstało miejsce dziennej opieki dla seniorów, tj. osób w wieku 60+ zarówno kobiet jak
i mężczyzn, które umożliwia seniorom korzystanie z szerokiej i kompleksowej oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym z oferty prozdrowotnej,  kulturalnej, rekreacyjnej, aktywności ruchowej i opiekuńczej.