Dostawa i montaż systemów informatycznych oraz przeprowadzenie szkoleń

Dostawa i montaż systemów informatycznych oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie zaspokojenia potrzeb związanych ze zwiększeniem cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST – sprawa znak: BZ.271.98.2023. Dokumentacja: pobierz.

Czytaj więcej

Starosta Dąbrowski zawiadamia

Starosta Dąbrowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego reprezentowanego przez Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1323K Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice – Lipiny w miejscowości Luszowice polegająca na przebudowie mostu w km 9+875 na rzece Debrza”. Obwieszczenie: pobierz.

Czytaj więcej