Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Radgoszcz w roku 2024

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: przeprowadzenia otwartego Konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Radgoszcz  w roku 2024. Na podstawie art. 30 ust.1,  ust.2 pkt 2 i 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz  art. 5 ust.2 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia…

Czytaj więcej

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (j. t. dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Radgoszcz w 2024 roku. Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy Pl. Św. Kazimierza 7…

Czytaj więcej