Nabór wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029

Minister Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Pełna treść ogłoszenia: pobierz. Link: https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=maluch_plus

Czytaj więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 10 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Radgoszcz w 2023 roku. Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy Pl. Św. Kazimierza 7 –…

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne – ogłoszenie

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Małopolskiego z dnia 28.12.2022 r., znak sprawy: WN-II.4131.1.38.2022 w sprawie: stwierdzenia nieważności Uchwały nr XL/262/22 Rady Gminy Radgoszcz dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Radgoszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2023. Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza konsultacje rocznego „Programu współpracy Gminy Radgoszcz z  organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego…

Czytaj więcej