Diagnoza Problemów Społecznych – ankieta

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 11 lipca do 25 lipca 2024 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy problemów społecznych. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu, jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Radgoszcz. Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje…

Czytaj więcej

Samochód pożarniczy na sprzedaż – Steyr 791

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży w drodze konkursu ofert samochód pożarniczy STEYR 791. Oferty z proponowaną ceną zakupu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11 w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta na zakup samochodu pożarniczego STEYR”. Termin składania ofert do 24 lipca 2024 r. do godź 1000. Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Szczegóły: pobierz.

Czytaj więcej

Samochód pożarniczy na sprzedaż – Renault Trafic

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży w drodze konkursu ofert samochód pożarniczy RENAULT TRAFIC. Oferty z proponowaną ceną zakupu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11 w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta na zakup samochodu pożarniczego RENAULT”. Termin składania ofert do 24 lipca 2024 r. do godź 1000. Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Szczegóły: pobierz.

Czytaj więcej

Autobus na sprzedaż

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży w drodze konkursu ofert autobus. Oferty z proponowaną ceną zakupu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11 w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta na zakup autobusu”. Termin składania ofert do 24 lipca 2024 r. do godź 1000. Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Szczegóły: pobierz.

Czytaj więcej

Nasi Mistrzowie Europy

Wójt gminy Radgoszcz Andrzej Fijał i przewodniczący Rady Gminy Radgoszcz Michał Wolak przekazali serdeczne gratulacje, a także upominki dla trenera Dominika Przybyły oraz zawodników: Huberta Jurasa, Julii Juras, Kamila Wnęka, Olgi Wnęk, Dominika Węża za wybitne osiągnięcia sportowe i piękna promocję naszej gminy nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Sześciu zawodników Combat Team Radgoszcz brało udział w Mistrzostwach Europy Combat Ju Jutsu, które miały miejsce…

Czytaj więcej

Stypendia za wybitne wyniki w nauce

Uczniowie rozpoczęli upragnione wakacje. W uroczystościach na zakończenie roku szkolnego uczestniczyli reprezentanci gminnego samorządu. Wójt Andrzej Fijał odwiedził Szkołę Podstawową w Zarzeczu Dużym. Uroczystościom towarzyszyło wręczenie stypendiów dla uczniów z wybitnymi wynikami w nauce. W przypadku kl. IV-VI obowiązuje kryterium średniej co najmniej 5,4, natomiast dla stypendystów z kl. VII-VIII średnia ocen wynosi od 5,2 wzwyż. Dodatkowym warunkiem jest zachowanie bardzo dobre lub wzorowe.…

Czytaj więcej