Zebranie sołeckie

Sołtys Wsi Radgoszcz I zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Wsi Radgoszcz I w dniu 24.09.2023 r. (tj. niedziela) o godzinie 1500  w Budynku Wielofunkcyjnym ul. Witosa 12  w Radgoszczy. Tematami zebrania będą następujące punkty: Ustalenie Funduszu Sołeckiego na 2024 r., Sprawy bieżące sołectwa.

Czytaj więcej

Informacja komisarza wyborczego

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Radgoszcz obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie I informuje, co następuje: pobierz informację.

Czytaj więcej

Wnioski o oszacowanie szkód

Rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy, miasta właściwy ze względu na położenie swoich gruntów. Uwagi: W przypadku wystąpienia szkody w uprawach (środkach obrotowych), producent rolny składa wniosek elektroniczne przez publiczną aplikację podpisaną profilem zaufanym, która dostępna jest na stronach MRiRW. W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast).

Czytaj więcej

Radgoskie akcenty i sukcesy na dożynkach

Na dożynkach powiatowych w Brniu nie brakowało radgoskich akcentów i sukcesów. W konkursie wieńca tradycyjnego pierwsze miejsce ex aequo zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich w Radgoszczy, natomiast KGW Luszowice otrzymało III miejsce ex aequo aw konkursie wieńca współczesnego. Dodajmy, że wieniec KGW w Radgoszczy cieszył się największym uznaniem uczestników dożynek, zdobywając nagrodę publiczności. Byliśmy też świadkami pięknego występu „Małych Radgoszczan” w konkursie na ośpiewanie wieńców. Z kolei…

Czytaj więcej

Festiwal folkowy i Noc motyli

Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego oraz Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, serdecznie zaprasza mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego oraz gości na Festiwal Zespołów Folklorystycznych oraz Noc Motyli. Oba wydarzenia odbędą się 26 sierpnia 2023 roku w zespole dworsko-parkowym w Brniu. Miłośnicy klimatycznych miejsc, muzyki, tańca oraz regionalnych produktów będą mogli już od godziny 16:00 wspólnie z przewodnikiem odkrywać  tajemnice tutejszego parku, piknikować, oglądać występy…

Czytaj więcej

Wieńce dożynkowe poświęcone

15 sierpnia w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wieńce dożynkowe zostały poświęcone, a grupy wieńcowe otrzymały zasłużone gratulacje za stworzenie pięknych dzieł sztuki ludowej. Mało tego, wieniec wykonany przez KGW w Radgoszczy reprezentował naszą gminę podczas dożynek wojewódzkich w Korzennej. Natomiast już w niedzielę, 27 sierpnia będziemy trzymać kciuki za sukces grup wieńcowych z Radgoszczy i Luszowic podczas dożynek powiatowych w Brniu, na które wszystkich zapraszamy.

Czytaj więcej

Otwarcie budynku przy Witosa z piknikiem rodzinnym

Posłowie Anna Pieczarka, Wiesław Krajewski i Piotr Sak, a także wicewojewoda Ryszard Pagacz oraz samorządowcy i liczni goście nie kryli, że są pod wrażeniem modernizacji, jaką przeszedł budynek po byłej spółdzielni GS przy ul. W. Witosa w Radgoszczy. Podczas oficjalnego otwarcia, wójt gminy Radgoszcz Marek Lupa otrzymał liczne gratulacje i słowa uznania za inwestycję, dzięki której powstał nowoczesny budynek wielofunkcyjny, który będzie służył całej naszej gminnej społeczności. Proboszcz parafii w Radgoszcz…

Czytaj więcej