Samochód pożarniczy na sprzedaż – Steyr 791

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży w drodze konkursu ofert samochód pożarniczy STEYR 791. Oferty z proponowaną ceną zakupu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11 w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta na zakup samochodu pożarniczego STEYR”. Termin składania ofert do 24 lipca 2024 r. do godź 1000. Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Szczegóły: pobierz.

Czytaj więcej

Samochód pożarniczy na sprzedaż – Renault Trafic

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży w drodze konkursu ofert samochód pożarniczy RENAULT TRAFIC. Oferty z proponowaną ceną zakupu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11 w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta na zakup samochodu pożarniczego RENAULT”. Termin składania ofert do 24 lipca 2024 r. do godź 1000. Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Szczegóły: pobierz.

Czytaj więcej

Autobus na sprzedaż

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży w drodze konkursu ofert autobus. Oferty z proponowaną ceną zakupu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11 w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta na zakup autobusu”. Termin składania ofert do 24 lipca 2024 r. do godź 1000. Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Szczegóły: pobierz.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Renowacja tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz drzwi głównych Kościoła zabytkowego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach”. Dokumenty do pobrania: 1. Zapytanie ofertowe 2. Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 3. Zał. nr 2 Formularz ofertowy 4. Załącznik do formularza ofertowego – zestawienie kosztów 5. Zał. nr 3 Oświadczenie o braku powiązań 6. Zał. nr 4 Wykaz wykonanych robót 7. Zał.…

Czytaj więcej

Starosta Dąbrowski zawiadamia

Starosta Dąbrowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego reprezentowanego przez Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą: ul. Warszawska 48, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Szymona Rogowskiego, przedstawiciela firmy Andrzej Olszowski A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice złożony do organu w dniu 18.04.2023r. w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa…

Czytaj więcej