Przebudowa drogi gminnej 180248 K (ul. 600-lecia Luszowic) w km od 0+025 do km 0+380 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+027 w miejscowości Luszowice, Gmina Radgoszcz” – sprawa znak: BZ.271.291.2023.

Dokumentacja: pobierz.

Inne wpisy