Pieczęć gminy Radgoszcz

Pieczęć urzędowa gminy przedstawia w okrągłym polu pieczęci godło gminy bez tarczy herbowej oraz napis GMINA RADGOSZCZ. W rysunku godła dla pieczęci dokonano korekt w grubości kreski oraz  zlikwidowano nadmiar szczegółów. te zmiany zostały wprowadzone dla poprawienia czytelności rysunku. Użytkowa pieczęć powinna mieć wymiar 35 mm.