Poznaj cele, zadania obrony cywilnej i obowiązki obywateli. W zakładce umieszczono również szereg innych ważnych informacji, a tym między innymi kontakt do zarządzania kryzysowego czy sygnały alarmowe, komunikaty ostrzegawcze, informacje o sposobie postępowania.