WÓJT GMINY RADGOSZCZ

ANDRZEJ FIJAŁ

telefon: 14 66 22 200, wewnętrzny 200


REFERAT ORGANIZACYJNY

MAREK KOPIA

Sekretarz Gminy

telefon: 14 666 22 201, wewnętrzny 201


NATALIA SARAT

Inspektor do spraw Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych,  Rozwoju Przedsiębiorczości; Insp. ds. Informacji Niejawnych; St. Specjalista ds. Rozwoju Przedsiębiorczości
telefon: 14 666 22 210, wewnętrzny 210


EWA SURGOT

Starszy specjalista ds. Kadr; Sekretarka UG
telefon: 14 641 41 39; 14 641 41 40


TERESA KRUK

Inspektor do spraw Wojskowych, Obrony Cywilnej i Ochrony p. pożarowej
telefon: 14 66 22 208, wewnętrzny 208


ANETA MIKUS

Inspektor do spraw Obsługi Rady Gminy; Insp. ds. El i DO; Z-ca Kier. USC
telefon: 14 66 22 204; 14 66 22 210; 14 66 22 211


REFERAT DO SPRAW BUDOWNICTWA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PIOTR SKIBA

Kierownik referatu do spraw Budownictwa i Zamówień Publicznych

telefon: 14 66 22 223


PAWEŁ KRAS

Starszy specjalista do spraw Budownictwa i Planowania Przestrzennego
telefon: 14 66 22 222


KRZYSZTOF PODOS

Inspektor do spraw Budownictwa i Planowania Przestrzennego
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 221 | pokój 7


ANNA BŁACH

Starszy referent do spraw Budownictwa i Planowania Przestrzennego
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 223 | pokój 6


REFERAT FINANSÓW

JERZY KOS

Skarbnik Gminy
telefon: 14 66 22 202, wewnętrzny 202


MARTA KMIEĆ

Zastępca Kierownika referatu Finansowego – Głównego Księgowego
telefon: 14 66 22 205


GABRIELA WARIAS

Referent do spraw Księgowości Budżetowej
telefon: 14 66 22 205


MARTA SZKOTAK

Inspektor do spraw Obsługi Kasy
telefon: 14 66 22 219


URSZULA BOREK

Inspektor do spraw Rozliczeń Podatku VAT
telefon: 14 66 22 204


MARIA DYKAS

Starszy Inspektor ds. Wspólnej Obsługi Księgowej
telefon: 14 66 22 212


MARCELINA RÓJ

Starszy Specjalista ds. Wspólnej Obsługi Księgowej
telefon: 14 66 22 213


REFERAT DO SPRAW PROMOCJI GMINY, ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I OCHRONY ZDROWIA

RENATA KLIMEK

Kierownik referatu do spraw Promocji Gminy, Rozwoju Przedsiębiorczości i Ochrony Zdrowia
telefon: 14 66 22 206


AGNIESZKA GOLEMO

Starszy Specjalista ds. Kultury, Sportu, Zdrowia i Ochrony Środowiska, St. Specjalista ds. Informacji Publicznej i Kadr
telefon: 14 66 22 207


ALEKSANDRA KRUK

Pomoc administracyjna ds. Kultury, Sportu, Zdrowia i Ochrony Środowiska
telefon: 14 66 22 207


URZĄD STANU CYWILNEGO

BERNADETA DYKAS

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
telefon: 14 66 22 211, wewnętrzny 211


REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I MIENIA KOMUNALNEGO

AGATA PIKUL

Kierownik referatu do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
telefon: 14 66 22 203


KAROLINA BUGAJ

Starszy specjalista do spraw Mienia Komunalnego
telefon: 14 66 22 215


HUBERT MIOTŁA

Starszy specjalista do spraw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
telefon: 14 66 22 216


OŚWIATA

MARIA DYKAS

Starszy specjalista do spraw Wspólnej Obsługi Księgowej
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 212 | pokój 13


MARCELINA RÓJ

Starszy specjalista do spraw Wspólnej Obsługi Księgowej
telefon: 14 641 41 41, wewnętrzny 213 | pokój 13


REFERAT DO SPRAW DROGOWNICTWA, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

EWA CHWAŁEK

Inspektor do spraw Drogownictwa
telefon: 14 66 22 207


MAGDALENA FORGIEL

Starszy ds. Specjalista ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska, St. Specjalista ds. Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
telefon: 14 66 22 214


EWELINA KACAŁA

Starszy Specjalista ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska, St. Specjalista ds. Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
telefon: 14 66 22 214


SYLWIA FORGIEL

Inspektor ds. Drogownictwa
telefon: 14 66 22 207


REFERAT DO SPRAW PODATKÓW I OPŁAT

MAŁGORZATA KUŻDŻAŁ

Kierownik referatu do spraw Podatków i Opłat
telefon: 14 66 22 217


DOROTA BABIARZ

Inspektor do spraw Wymiaru Podatków
telefon: 14 66 22 218


LIDIA FILIPSKA

Inspektor do spraw Ochrony Danych, Starszy specjalista do spraw Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
telefon: 14 66 22 219


REFERAT INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY

AGNIESZKA RYCHLIŃSKA

Kierownik referatu do spraw Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy
telefon: 14 66 22 230


MONIKA SUCHY

Inspektor do spraw Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy
telefon: 14 66 22 230