„Remont drogi gminnej 180248 K Radgoszcz – Luszowice w km od 2+700 do km 4+305 wraz z remontem przepustu w km 4+287 w miejscowości Smyków i Luszowice, Gmina Radgoszcz”

 

Kwota dofinansowania – 588 323,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji – 980 539,74 zł.

 

Cele projektu: Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i podniesienie standardu drogi gminnej nr 180248K Radgoszcz – Luszowice.

Efekty projektu: Nowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o łącznej długości 1,605 km.

Termin realizacji inwestycji: 2020-2021 rok.