W dniu 05.03.2024 r. Gmina Radgoszcz podpisała umowę na realizację inwestycji pn.  „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radgoszczy – Krzywdzie z funkcją kulturalno-społeczną – etap III” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość dofinansowania:  1 833 192,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 2 036 880,00 zł.

 

Opis zadania:

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radgoszczy – Krzywdzie – etap III, która będzie pełnić również funkcje kulturalne i społeczne. Zakres obejmuje: montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, roboty murarsko – tynkarskie, instalacje wewnętrzne sanitarne, instalacje wewnętrzne elektryczne, posadzki i warstwy podłogowe, roboty wykończeniowe ścian i sufitów, stolarka wewnętrzna, termoizolacja budynku, zagospodarowanie terenu, przyłącza mediów, wyposażenie.