Zarządzenie nr 100/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie: wyniku rozstrzygnięcia konkursu przeprowadzonego w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminę Radgoszcz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy pod nazwą „Aktywność to przyszłość 2”.

Pełna treść zarządzenia: pobierz.

Inne wpisy