Przedstawiamy postępy w realizacji partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii gmin województwa małopolskiego, a w tym w gminie Radgoszcz.

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Inne wpisy