Radgoszcz jest „zieloną” gminą nie tylko ze względu na malownicze krajobrazy i walory przyrodnicze. W ostatnich latach zrealizowano szereg inwestycji w odnawialne źródła energii. W efekcie, jak wynika z danych Klastra Energii Energetyczne Powiśle, gmina Radgoszcz jest liderem w powiecie dąbrowskim, jeżeli chodzi o moc instalacji fotowoltaicznych. Inwestycje w OZE niosą ze sobą wiele korzyści, na czele z bezpieczeństwem energetycznym, które jest tak ważne w kontekście sytuacji międzynarodowej.

Ekologiczne źródła energii cieszą się dużym powodzeniem u mieszkańców. Tylko z tzw. projektów parasolowych zainstalowano ok. 120 instalacji PV o łącznej mocy ponad 441 kW, to zdecydowanie najlepszy wynik wśród członków klastra.

Z kolei na dachach i gruntach budynków użyteczności publicznej są instalacje PV o łącznej mocy ponad 226 kW. Fotowoltaika jest wykorzystywana w Urzędzie Gminy, żłobku, przedszkolu w Luszowicach, szkołach w Luszowicach, Radgoszczy i Zarzeczu Dużym, a także w Domu Ludowym w Smykowie.

– Dzięki tym inwestycjom przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza, a tym samym stanu zdrowia naszych mieszkańców. Poza tym obniżamy koszty zakupu energii elektrycznej i obniżamy koszty ogrzewania budynków, co jest palącym problemem w ostatnim czasie – podkreśla Marek Lupa, wójt gminy Radgoszcz.

Klaster Energii Energetyczne Powiśle składa się z gmin: Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin oraz koordynatora, którym jest DOEKO Group sp. z o.o. Misją klastra jest podejmowanie działań w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenia niskiej emisji poprzez wspieranie, edukowanie oraz inwestowanie w rozwiązania z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii.

Inne wpisy