Z dniem 02.01.2014 r. uległ zmianie rachunek bankowy, na który można dokonywać wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obecny rachunek:

Urząd Gminy w Radgoszczy
Pl. Św. Kazimierza 7-8
33-207 Radgoszcz

Nr rachunku: 13 9462 0003 2001 2000 0062 0022
Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej


Oświadczenie dotyczące kompostownika: pobierz
Nowa deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami: pobierz.

AKTUALNY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY RADGOSZCZ (październik 2023 – wrzesień 2024): POBIERZ.

AKTUALNY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY RADGOSZCZ (od kwietnia do września): POBIERZ.

Instrukcja segregacji odpadów komunalnych: