Położenie geograficzne i warunki naturalne

Północna część gminy Radgoszcz leży na Nizinie Nadwiślańskiej, południowa zaś na Płaskowyżu Tarnowskim, w obrębie Kotliny Sandomierskiej. Gmina wchodzi w skład powiatu Dąbrowa Tarnowska, w województwie małopolskim.

W krajobrazie gminy dominują obszary równinne, miejscami lekko pofałdowane. Jedyną większą rzeką gminy jest Upust, dopływ Brnia. Sieć potoków i strumieni dość obficie nawadnia ten teren. Ponad 15% powierzchni gminy zajmują lasy, koncentrujące się w jej wschodniej części.
Od wschodu gmina Radgoszcz graniczy z województwem podkarpackim, od zachodu z gminą Dąbrowa Tarnowska, od północy z gminą Szczucin, zaś od południa z gminą Lisia Góra. Radgoszcz położona jest w odległości 10 km od siedziby powiatu – Dąbrowy Tarnowskiej.