Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/energia/program-moj-prad-zalozenia-szczegolowe


„Czyste powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Szczegóły: https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radgoszcz na lata 2017-2020

 


Aktualny plan gospodarki niskoemisyjnej: pobierz


Radgoszcz, dnia 17 marca 2017 r.

 OBWIESZCZENIE

           Wójt Gminy Radgoszcz zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Radgoszcz na lata 2017-2020

 

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Planu Gospodarki niskoemisyjnej.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 17.03.2017 r. do dnia 30.03.2017 r. w następujących formach:

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@radgoszcz.pl wpisując
w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Planu Gospodarki niskoemisyjnej”.

b)      drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 7-8, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Planu Gospodarki niskoemisyjnej”.

c)      bezpośrednio do pok. nr 11 w budynku Urzędu Gminy w Radgoszczy
w godzinach pracy Urzędu.

2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Radgoszcz, Pl. Św. Kazimierza 7-8, w pok. nr 7 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Radgoszcz.

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Lupa

Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radgoszcz na lata 2017-2020: <POBIERZ>

Formularz zgłaszania uwag do projektu: <POBIERZ>


Radgoszcz, dnia 10 marca 2017 r.

 OBWIESZCZENIE

           Wójt Gminy Radgoszcz zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Radgoszcz na lata 2017-2020

 

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Planu Gospodarki niskoemisyjnej.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 17.03.2017 r. do dnia 30.03.2017 r. w następujących formach:

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@radgoszcz.pl wpisując
w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Planu Gospodarki niskoemisyjnej”.

b)      drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 7-8, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Planu Gospodarki niskoemisyjnej”.

c)      bezpośrednio do pok. nr 11 w budynku Urzędu Gminy w Radgoszczy
w godzinach pracy Urzędu.

2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Radgoszcz, Pl. Św. Kazimierza 7-8, w pok. nr 7 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Radgoszcz.

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Lupa