Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Radgoszcz w 2023 roku.

Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy Pl. Św. Kazimierza 7 – 8, pokój nr 11 w terminie do 31 stycznia 2023 r.

Projekt uchwały: pobierz.

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                          mgr inż. Marek Lupa

Inne wpisy