Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowo-biurowego w Radgoszczy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wielofunkcyjny z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne – ETAP IV (WYPOSAŻENIE TECHNOLOGII KUCHNI) – sprawa znak: BZ.271.3.2023: pobierz.

Inne wpisy