„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowo-biurowego w Radgoszczy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wielofunkcyjny  z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne”. ETAP V (WYPOSAŻENIE WNĘTRZ BUDYNKU) – sprawa znak: BZ.271.22.2023.

Dokumentacja: pobierz.

Inne wpisy