Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane – remont drogi gminnej nr 180221K ul. Mały Dwór w km od 0+000 do km 0+451 w miejscowości Radgoszcz (Gmina Radgoszcz): pobierz.


Pełna dokumentacja zamówienia publicznego znajduje się na platformie https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl, co jest związane ze zmianami w Prawie zamówień publicznych, których efektem jest m.in. cyfryzacja zamówień publicznych.

Inne wpisy