System Informacji Przestrzennej zawiera następujące kompozycje mapowe:

  • Podstawowa
  • Zagospodarowanie przestrzenne
  • Turystyka i rekreacja
  • Topografia
  • Ochrona środowiska
  • Infrastruktura techniczna

Kompozycje mapowe są dostępne na stronie: http://radgoszcz.ipmap.pl