Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości należącej do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz: pobierz.

Załącznik – wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Radgoszcz przeznaczonych do oddania w użyczenie: pobierz.

Inne wpisy