W sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości należącej do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Pełna treść zarządzenia:  Pobierz.

Załącznik: Pobierz.

Inne wpisy