Z okazji Dnia Sołtysa, Samorząd Gminy Radgoszcz składa najserdeczniejsze życzenia Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich. Dziękujemy za owocną współpracę oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju sołectw i rozwiązywania spraw mieszkańców. Niech Wasza działalność będzie źródłem społecznego uznania i powodem do dumy.

Inne wpisy