Od 21 marca w ramach realizacji projektu pn: „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030” Stowarzyszenie SURSUM CORDA rozpoczyna nabór zgłoszeń na inicjatywy wolontariackie pod nazwą mini granty. Celem każdej akcji jest wsparcie inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego lub uchodźców z Ukrainy oraz promocja idei Korpusu na terenie województwa małopolskiego. Wysokość dofinansowania: 1000 zł na każdy mini grant.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE AKCJI?

  • zespoły wolontariuszy złożone z co najmniej dwóch osób, w tym pełnoletniego opiekuna projektu odpowiedzialnego za mini grant, którzy poszukują możliwości sfinansowania nowatorskich działań grup wolontariackich oraz realizacji własnej aktywności wolontariackiej

NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

  • wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej lub na rzecz uchodźców z Ukrainy, w tym promocja Korpusu Solidarności

Adresatami działań muszą być osoby mieszkające lub uchodźcy z Ukrainy przebywający na terenie woj. Małopolskiego, a planowane działania mogą być realizowane w okresie od 05.04.2022 r. do 30.06.2022 r.

Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Konkursu.

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ ZGŁOSZENIA?

Nabór zgłoszeń odbywa się poprzez Formularz zgłoszeniowy . Zgłoszenia należy składać tylko drogą elektroniczną na adres: wolontariat@sc.org.pl

DO KIEDY PRZYJMOWANE SĄ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza należy przesłać do dnia 04.04.2022 roku do godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 05.04.2022r. do godz. 12.00.

Formularz zgłoszeniowy nie wymaga złożenia podpisu przez członków grupy.

Formularz zgłoszeniowy

Podsumowanie realizacji

Regulamin konkursu

Inne wpisy