Andrzej Fijał został dziś zaprzysiężony na urząd Wójta Gminy Radgoszcz. Podczas pierwszej sesji Rady Gminy kadencji 2024-2029 ślubowanie złożyli również nowo wybrani Radni, którzy funkcję Przewodniczącego Rady Gminy powierzyli Michałowi Wolakowi. Decyzją Rady, funkcję Wiceprzewodniczących sprawują Andrzej Bajor oraz Marek Biel. Inauguracyjna sesja miała miejsce w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Witosa w Radgoszczy. Wójt Andrzej Fijał otrzymał liczne gratulacje i życzenia wielu sukcesów, które złożyli także poprzedni wójtowie naszej gminy – Marek Lupa i Kazimierz Chrabąszcz.

Zaufanie, jakim zostałem obdarzony przez mieszkańców naszej gminy, którzy oddali głosy na moją kandydaturę, zapewnia mnie o mocnym mandacie do pełnienia jakże zaszczytnej funkcji Wójta Gminy Radgoszcz. Jednocześnie mam świadomość, że to wysokie poparcie jest wyzwaniem i świadczy o dużych oczekiwaniach ze strony mieszkańców. Jestem zdeterminowany, żeby spełnić pokładane we mnie nadzieje. Wiem, że czeka mnie wytężona praca i wiele problemów do rozwiązania. Jestem na to przygotowany i również takiego zaangażowania będę wymagał od swoich współpracowników. Liczę na dobrą współpracę z naszą gminną społecznością. Będę się starał być blisko mieszkańców i w miarę możliwości znajdować czas na bezpośrednie kontakty – powiedział wójt Andrzej Fijał.

Wójt oraz Radni odebrali stosowane zaświadczenia z rąk Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej. W inauguracyjnej sesji uczestniczyli również Radni Powiatowi nowej kadencji: Krzysztof Bryk, Kamil Nowak oraz Kamil Kwiatkowski, a także sołtysi, mieszkańcy, pracownicy urzędu gminy i podległych jednostek.

Skład Rady Gminy 2024-2029: Andrzej Bajor, Jerzy Bączek, Marek Biel, Anna Bodziony, Tomasz Burzec, Krzysztof Galus, Dariusz Giża, Robert Grzesiak, Monika Magiera, Małgorzata Pilipiszyn, Władysław Ryś, Krzysztof Sipior, Bernadeta Sołtys, Jacek Wolak, Michał Wolak.

« z 2 »

Inne wpisy