Urząd Gminy w Radgoszczy informuje, że w związku z zagrożeniem rozpowszechniania się koronowirusa COVID-19 na terenie całego kraju, zalecamy wszystkim Mieszkańcom naszej gminy, aby – jeśli nie jest to konieczne – ograniczyli swoje wizyty w miejscach publicznych i kontakty z innymi osobami, jak również w Urzędzie Gminy Radgoszcz oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy, które w dniach 16 marca – 27 marca 2020 r. ograniczają swoją działalność z możliwością przedłużenia terminu w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Bardzo prosimy o załatwianie osobiście tylko pilnych spraw w urzędzie gminy. Natomiast w pozostałych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny, pisemny lub drogą elektroniczną. Prosimy także o dokonywanie wszelkich opłat, jeżeli to możliwe drogą elektroniczną.

Urząd Gminy w Radgoszczy apeluje o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w Urzędzie Gminy i w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy Radgoszcz oraz w innych miejscach publicznych.

Inne wpisy