W naszej gminie systematycznie wzrasta liczba mieszkańców znajdujących się w obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. W związku z zaistniałą sytuacją ponawiamy apel o ścisłe stosowanie się do zaleceń kwarantanny domowej. Przede wszystkim w tym czasie nie wolno opuszczać miejsca zamieszkania. Podobnie powinni postępować domownicy z uwagi na wysoką zaraźliwość koronawirusa.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w kwarantannie nie wolno spotykać się z innymi osobami ani zapraszać innych do domu. Natomiast należy dbać o higienę oraz o monitorowanie stanu swojego zdrowia, a w przypadku wystąpienia objawów zakażenia trzeba bezzwłocznie skontaktować się telefonicznie z Sanepidem.

Przypominamy, że po 15 marca osoby wracające do Polski są zobowiązane do poddania się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Za złamanie zasad kwarantanny grozi kara 30 tys. złotych. Osoby poddane kwarantannie są kontrolowane przez policję.

Inne wpisy