Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza czwarty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żdżary, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0005 Żdżary, dla której założona jest księga wieczysta TR1D/00012375/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Dokumentacja: pobierz.

Inne wpisy