Zakup sprzętu komputerowego

Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczący realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – sprawa znak BZ.271.44.2022. Pełna dokumentacja: pobierz.

Czytaj więcej

Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Radgoszczy – Narożnikach

Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Radgoszczy – Narożnikach – sprawa znak: BZ.271.14.2022. Miejsce realizacji robót: Radgoszcz (dz. nr ewid. 3244/1, 3244/3), Gmina Radgoszcz, powiat dąbrowski, województwo małopolskie. Pełna treść ogłoszenia: pobierz. Pełna dokumentacja zamówienia publicznego znajduje się na platformie https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl, co jest związane ze zmianami w Prawie zamówień publicznych, których efektem jest m.in. cyfryzacja zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Czwarty przetarg pisemny nieograniczony

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza czwarty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żdżary, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0005 Żdżary, dla której założona jest księga wieczysta TR1D/00012375/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Dokumentacja: pobierz.

Czytaj więcej

Trzecie przetargi nieograniczone

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza trzecie przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Przedmiotem przetargów jest sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Radgoszcz, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0001 Radgoszcz, dla których założona jest księga wieczysta TR1D/00067068/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Dokumentacja: pobierz.

Czytaj więcej