Apel w sprawie deklaracji za gospodarowanie odpadami

Urząd Gminy w Radgoszczy uprzejmie informuje, że została dokonana weryfikacja danych zawartych w deklaracjach złożonych na dzień 31.10.2020 r. o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Radgoszcz. Z przeprowadzonej weryfikacji przez pracowników złożonych dotychczas deklaracji wynika, że zawierają one niekompletne dane co do liczby osób zamieszkujących w danej nieruchomości. Ujawniono także nieruchomości, które są zamieszkiwane, ale ich mieszkańcy dotychczas w ogóle nie złożyli deklaracji.

Czytaj więcej