Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza trzecie przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Przedmiotem przetargów jest sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Radgoszcz, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0001 Radgoszcz, dla których założona jest księga wieczysta TR1D/00067068/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Dokumentacja: pobierz.

Inne wpisy