Dostawa 40 laptopów z przeznaczeniem do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Radgoszcz w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie: pobierz

SIWZ: pobierz

I odpowiedzi na pytania do SIWZ: pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ: pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ: pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ: pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ: pobierz

Transmisja z otwarcia ofert odbędzie się w środę, 18 listopada o godz. 12.30 za pośrednictwem strony: https://radgoszcz.pl/transmisje-z-otwarcia-ofert/

Informacja z otwarcia ofert: pobierz.

Inne wpisy