Dostawa 60 laptopów z przeznaczeniem do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Radgoszcz w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działania 1. 1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Dokumentacja: pobierz


I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ: pobierz

II ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ: pobierz

III ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ: pobierz

IV ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ: pobierz

V ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ: pobierz

VI ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ: pobierz

VII ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ: pobierz

VIII ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ: pobierz


Informacja z otwarcia ofert: pobierz

Inne wpisy