Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2020 r. została podpisana umowa w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Radgoszcz z budżetu Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Na mocy tej umowy zakupiono pompę szlamową WT 40X o wartości 10 tys zł z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach. Wartość dofinansowania wyniosła 100%.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Inne wpisy