Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2022. Określono również harmonogram całodobowych dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego w 2022 r.: pobierz.

Inne wpisy