Z okazji Dnia Sołtysa, Wójt Gminy Radgoszcz składa najserdeczniejsze życzenia, a także wyrazy podziękowania, uznania i szacunku za zaangażowanie oraz wysiłek w sprawowaniu tej ważnej i zaszczytnej funkcji. Wójt w imieniu całego samorządu dziękuje za owocną współpracę na rzecz poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Funkcja Sołtysa jest niezwykle istotna, Sołtysi są bowiem najbliżej spraw mieszkańców.

Inne wpisy